Öntözőrendszer telepítése házilag II.

Öntözőrendszer kitűzés, árok készítése

Az elkészített tervek alapján, a helyszínen kitűzzük a szórófejek pontos helyét.
Itt,  ha  szükség  van  rá,  elvégezhetjük  a  kisebb  korrigálásokat  (nagyon  osztott,
szabdalt  területek  esetén  a  terv  kisebb  pontatlanságait  javíthatjuk  a  helyszínen).
Kitűzésre  20-30cm  hosszúságú  vékony  bambuszkarókat,  vagy  egyéb  jól  látható
vékony pálcát használhatunk.
Az árkok kiásását szintén a meglévő terv alapján végezzük. Itt előfordulhatnak
előre nem  látható akadályok, ami miatt az eredeti  tervtől el  kell  térnünk. Ebben az
esetben  a  meglévő  rajzunkon  módosítjuk  a  vezetékek  helyét,  amit  később  a
megvalósulási  terven pontosan megrajzolunk. Az  árok mélysége  kb.  30-35cm  (egy
erős ásónyom). Szélessége  is kb. egy ásónyom. Érdemes a  lehetőségekhez képest
keskeny árkot ásni, hogy minél kevesebb földet mozgassunk meg.
A szelepdoboz  illetve akna helyének kiásásánál ügyeljünk  rá, hogy 40-50cm-
rel  szélesebb  árkot  ássunk,  mint  a  doboz  vagy  akna  mérete.  Ezzel  elősegítjük  a
szelepek  és  a  dobozok  kényelmes  bekötését.  A  szelepbekötések  alá  drénárok
készítése  szükséges,  hogy  szivárgás,  vagy  vízbefolyás  esetén  a  víz  könnyedén
távozzon  a  bekötő  dobozokból,  így  az  elektromos  szelepek  és  bekötések  nem
károsodnak.

Szelepdobozok

Akna szerelése
A  nagy  szelepaknába  maximálisan  négy,  a  kicsibe  egy  szelep  köthető  be.


Szerelés menete:
 Kiássuk a szerelőgödröt.
 Megtervezzük a szelepek helyzetét, valamint a víztáplálás irányát.
 A  szelepbekötő  (1)  idomok és  közcsavar  segítségével bekötjük a  szelepeket. A
bekötő  elemekhez  nem  kell  teflont  használni, mert  ezek  belső  felén  elhelyezett
gumitömítés  biztosítja  a  tömítettséget  (A  szelepbekötő  fittingek,  csak  abban  az
esetben  biztosítják  a  tömítettséget,  ha  a  KPE  csövek  nem  feszítik  a
csatlakozásokat.).  A  közcsavar  és  a  szelepek  között  teflonozunk,  vagy
gumikarikás közcsavart használunk.
 A szelepek kimenő oldalán (2) a KPE csövek csatlakozását 25 x KM1”, vagy 32 x
KM1” kötőelemekkel oldjuk meg. Bekötés teflon használata mellett.
 A  szelepbekötések  után  a  csőkötéseknek  megfelelően  kivágjuk  az  akna  alsó
részét, majd az aknát ráhelyezzük a szelepekre.
 Nyomáspróbázzuk a bekötést.
 Szórjunk  murvát,  vagy  gyöngykavicsot  a  bekötések  alá  (kisebb  drénréteg,
valamint dekoráció).
 24 V-os vezérlés esetén az aknába behúzott elektromos vezetéket összekötjük a
szelepekkel, majd ezt a szilikonos kábelszorítóval rögzítjük (vízmentes kötés).

Szelepdoboz szerelése (V1, V3)
A  V3-as  dobozba  maximálisán  három  darab,  a V1-es  dobozba  egy  darab
szelep  köthető.  A  dobozban  található  csomagolási  egységben  minden  kötőidom
megtalálható,  ami  szükséges  a  szelepek  bekötéséhez,  valamint  a  doboz
csatlakozásához.  Mind  a 24  V-os  és  a  9  V-os  szelep  is  csatlakoztatható.  A
szelepdoboz  összerakásához  nincs  szükség  teflonra.  V3-as  doboz  esetén  a
víztáplálás három oldalról is történhet, valamint biztosított a dobozok sorba kötése is.
Nem  okozhat  tömítetlenséget  a  KPE  csövek  merevsége,  ridegsége,  mivel
csatlakozásuk a doboz külső felületén történik.
Szerelés:
 V3-as  dobozok  esetén  behelyezzük  a  közösítő  szárat  (5),  majd  belülről  az
anyákkal (2) rögzítjük.
 A kimenő ágak csatlakozóját (7) belülről a dobozba helyezzük, majd az anyákkal
(2) kívülről rögzítjük.
 A hosszú teleszkópos szárat (17) a kimenő oldalba bedugjuk, a rövid teleszkópos
szárat (12) pedig a mágnesszelep (16) bemenő oldalába csavarjuk.
 A szelepet és a rövid teleszkópot a közösítő szár kimenetébe toljuk.
 Ezután a hosszú teleszkóp szárat a szelephez húzzuk, és a szelepbe csavarjuk.
 Az  összerakott  vízágat  a  rögzítő  tüskék  (14)  segítségével  felülről  rögzítjük
(tüskéket a furatba toljuk).
 A  doboz  külső,  kimenő  ágára  könnyedén  csatlakoztatjuk  a  (25  x  BM1”,  32  x
BM1”) fittingeket, s így a KPE csövek csatlakozása megoldott. Teflon használata
GARDENA KPE fittingek esetén elhagyható, egyéb esetekben kötelező.
 A  nem  használt  vízágat  a  csomagolási  egységben  található  zárókupakokkal  (4)
lezárjuk.
 A V1-es doboz összerakása megegyezik a V3 doboz szerelésével.

Öntözőrendszer KPE vezetékek csatlakoztatása, víztelenítő szelepek bekötése

 

A GARDENA KPE csövek kötését, csatlakozását GARDENA csőcsatlakozók
(kötőelem,  L-elem,  T-elem,  végdugó)
 segítségével  oldhatjuk  meg.  A GARDENA
QUICK&EASY  
technológiának köszönhetően a vezetékcső össze- és szétszerelése
rendkívül egyszerűen a csatlakozó 140° –os elforgatásával  történik,  roppantógyűrűs,
öntömítő  megoldás.  A  fittingek  kúpos  menetkialakításúak,  ezért  a  szereléshez  és
szórófej csatlakozáshoz,  nincs  szükség  teflonozásra,  a  kúpos  menetkialakítás
tökéletes tömítettséget biztosít.
Az  árkok  kanyarodásánál  a KPE  csövek  rugalmassága miatt az L-elemeket
elhagyhatjuk  (így  csökkentjük  a  súrlódási  veszteségeket és  költségeket,  egy
hibalehetőséggel kevesebb).  

Víztelenítő szelepek  feladata:

Az adott vízág szakaszból elvezetni a vizet az
öntözési  ciklusok  után.  A  víztelenítő  szelepek  0,20bar  nyomásértéknél  nyitnak  ki.
Magasságkülönbség esetén figyeljünk, hogy ez 2,0m-nek felel meg. Szükség esetén
a vezetékszakaszban több víztelenítő szelep elhelyezése is indokolt lehet.
Csatlakoztatása  béklyó,  vagy GARDENA  T-elem  segítségével.  A  víztelenítő
szelepet az adott vízág szakasz alsó pontjára helyezzük el. Biztosítanunk kell a víz
elszivárgását.  A  szelepek  alá  egy  drénárkot  készítünk.  Mérete  a  vezetékszakasz
hosszától  és  az  átmérőjétől  függ.  A  gödröt  geotextíliával  béleljük, majd  ebbe  kulé
kavicsot  (2-6cm-es  frakció)  szórunk.  Erre  ültetjük  rá  a  víztelenítő  szelepet,  amit
geotextíliával fedünk. Ezután teszteljük le a működést, majd betemethetjük az árkot.
Az egyszerűbb karbantartás és ellenőrzés érdekében kis szelepaknát építhetünk be
a vízmentesítő szelepek fölé.

Szórófejek csatlakoztatása

Bekötés béklyóval:
Fix  bekötés:  Hidráns  segítségével  tudjuk  megoldani.  A  hidráns  különböző
magasságokban  elvágható,  így  kiválaszthatjuk  a  szükséges  bekötő magasságot. A
hidráns menete kúpos kialakítású,  így  teflonozni nem szükséges. Előnye a gyors és
egyszerű bekötés, hátránya, hogy a talaj süllyedését ez a bekötés nem követi, így a
szórófejek magasságának korrigálása nehézkesebb, mint a flexibilis bekötés esetén.


Flexibilis  bekötés:  35cm  hosszú  készre  szerelt  flexibilis  bekötőidom.  Ez
szintén kúpos kialakítású, nincs szükség teflonozásra, csak a szórófejek csatlakozási
méretére (1/2” vagy 3”) kell figyelni. Előnye, hogy a talaj süllyedését a szórófej tudja
követni.
Béklyós bekötés esetén a vezetékszakaszok végét végdugóval zárjuk le.
Kötőidomok használata:
Itt is alkalmazhatjuk az imént említett fix és flexibilis bekötési módot. A fix bekötések
másik  lehetséges változata, mikor a szórófejeket közvetlenül a fittingre ültetjük rá. A
GARDENA  Quick-Easy  fittingek  kúpos  kialakításúak.  A  különbség,  hogy  a
vezetékszakaszok végét szórófejjel és nem végdugóval zárjuk le.  

Öntözőrendszer vezérlés beüzemelése

A  pontos  bekötési  és  programozási  útmutatók  a  termékek  leírásában
megtalálhatóak!


Vezérlő elem: A vezérlő elembe polaritásnak megfelelően behelyezzük a 9V-os alkáli
elemet, a programozó egységgel programozzuk, ezután a mágnesszelepre pattintjuk.

A 24 V-os vezérlés: a kapcsolatot a mágnes szelep és a vezérlő között elektromos
kábel
biztosítja.  Megtervezzük  a  szelepek  bekötési  sorrendjét.  A  szelepeknél  két
vezeték található:
1.  Közös szál  (COM): a mágnes szelepek egyik szálát közösítjük  (V3-as doboz
esetén a csoki sorba kötjük) és ezt kötjük a vezérlő egység „C”-vel jelölt helyére.
2.  Vezérlő szál: a szelepek másik vezetékét a 1-12-ig vezérlő csatornába kötjük.

Fontos az elektromos vezeték átmérője.
Max.  Vezeték
hossz  keresztmetszet
30m  0,50mm
45m  0,75mm
200m  1,00mm
300m  1,5mm  

Ezen  felül  nagyon  fontos  az  optimális  program  megadása.  Egyszeri  alkalommal
kiöntözött  víz  optimális  mennyisége  függ  a  talajtípustól,  kitettségtől,  növényzettől,
meteorológiai viszonyoktól, stb. A gyep igénye, figyelembe véve a párolgás mértékét,
a  legmelegebb  nyári  hónapokban  (június-július)  minimum  napi  3-5  mm.  Mivel  a
gyökérzet  70 %-a  a  felső  10  cm-es,    20 %-a  következő  10  centiméteres  rétegben
található és csak a maradék 10 % hatol ennél mélyebb rétegekbe, fontos hogy ezt a
20-25  cm-es  réteget  áztassuk  be  megfelelően.  Ehhez  célszerű  ritkábban,  de  egy
alkalommal  nagyobb  mennyiségű  vizet  kijuttatni.  A  25  cm-es  talajréteg
beáztatásához  –  talaj  típustól,  tömörödöttségtől  függően  20-25  mm  egyszeri
kiöntözés szükséges.

Javaslat:
 Vegetációs  időszakban  a  legfeljebb  napi  egy  bőséges  öntözés,  lehetőleg  a
hajnali, kora reggeli órákban, hogy a levelek hamar megszáradjanak
 Fontos,  hogy  a  kánikulai  időszakban  ne  maradjon  felesleges,  pangó  víz  a
felszínen, mert a napsütés hatására szinte „megfő” a növény.
 Automata  öntözőrendszernél  esőérzékelő  vagy  talaj-nedvesség  érzékelő
beépítése indokolt lehet
 Szeptember  közepén  csökkentsük,  majd  állítsuk  le  az  öntözést,  legfeljebb
nagyon  hosszú,  száraz  időszakban  egy-egy  „rendkívüli”  öntözéssel
számoljunk  

Öntözőrendszer vezetékek tisztítása, nyomáspróba, elektromos teszt

A rendszer összerakása után még az árkok temetése előtt győződjünk meg a
rendszer  működéséről.  Beindítás  előtt  szereljük  le  a  vezetékszakasz  végét  záró
szórófejet,  vagy  végdugót  és mossunk  át minden  egyes  vezeték  szakaszt. Ezután
leteszteljük az elektromos vezetékeket (az automatával nyitjuk, zárjuk a szelepeket),
működés  közben  átnézzük  a  csatlakozásokat  és  a  szórófej  bekötéseket,  van-e
esetleg  tömítetlenség  a  rendszerben.  Ha  minden  rendben  van,  betemethetjük  az
árkokat.

Árkok temetése, szintezés

 Az  árkok  temetésénél  figyeljünk  a  szórófejek  magasságának  pontos
beállítására,  valamint  a megfelelő  tömörítésre.  Helytelen  tömörítés  esetén  néhány
öntözési ciklus után a talaj megsüllyedhet.

Szórófejek beállítása, finomhangolása

S80:
Távolság: a  fúvóka  tetején  található hernyócsavar segítségével állíthatjuk a szórási
távolságot (2,5-5m).
Szórás  szöge:  a  dugattyú  elforgatásával  beállítjuk  a  jobboldali  végpontot,  majd  a
fúvóka  felső  részének elforgatásával állítjuk a pontos szórási szöget  (5-360°  között
fokozatmentes).

Sávszóró:
Távolság: a  fúvóka  tetején  található hernyócsavar segítségével állíthatjuk a szórási
távolságot és vele együtt a szórási szélességet (1-2 m x 3-6 m; 1-2 m x 6-12 m).
Szórás iránya: a dugattyú elforgatásával állítjuk be.

T50:
Távolság:  a  dugattyú  oldalán  található  csavar  segítségével  szabályozhatjuk  2-4 m
között.
Szórás iránya: A szórás szöge 90° , 180° , 270° , 360°  lehet. A dugattyú felső részének
elforgatásával  választhatjuk  ki  a  szórási  szöget. A  szórás  irányát  pedig  a  dugattyú
alsó részének elforgatásával szabályozzuk.

T200:
Távolság:  a  fúvóka  tetején  található  csavar  segítségével  állíthatjuk  a  szórási
távolságot (5 – 8 m).
Szórás szöge: A szórófejet kiszedjük a tokból. A dugattyú alján található nyíl (3) jelzi
a technikai baloldalt. A tokba úgy helyezzük be a szórófejet, hogy a baloldali végpont
megfelelő  legyen  számunkra.  A  jobboldali  végpontot  a  szórófej tetején  található
csavar (5) segítségével állíthatjuk 25-360°  között.

Fúvókaválasztás: A szórófejhez négy darab fúvóka tartozik. A fúvókák használatát a
működés  szöge  határozza  meg.  A  fúvókát  minden  esetben  cserélni  kell  az
egyenletes vízkijuttatás biztosítása érdekében.
Csere:  A  távolság  állító  csavart  (1)  teljesen  kicsavarjuk,  majd  a  csavarhúzó
segítségével kiemeljük a fúvókát (2). Az új fúvóka bepattintása után visszacsavarjuk
a csavart.

T380:
Beállításhoz szedjük le a szórófej tetején található kupakot.
Távolság:  Üzem  közben  a  szabályzó  csavarral  (4)  lehet  állítani  6-11  m.  (Az
óramutató járásával ellentétesen elfordítva csökkenti a hatótávolságot).
Szórás  szöge:  Leszedjük  a  kupakot,  majd  a  rotornál  található  két  ütközőlap
segítségével állítjuk be. Ellenőrizzük, hogy a memóriarugó a helyén (nútban)  legyen
A fej mutasson a szórásirány felé, ezután a szektort az ütközők eltolásával állítsuk be
(25 – 360°).
Fúvókaválasztás:  A  szórófejbe  négy  darab  fúvóka  van  beépítve.  A  fúvókák
használatát a működés szöge határozza meg. A fúvókát minden esetben cserélni kell
az egyenletes vízkijuttatás biztosítása érdekében.
Csere:  Leszedjük  a  kupakot,  majd  a  fejbe  beépített  fúvókák  közül  kiválasztjuk  a
megfelelőt. A négy darab fúvóka (5) forgatható, a szórófej felső része fix. A fúvókákat
forgassuk  át,  úgy  hogy  a  használni  kívánt  fúvóka  a  távolság  állító  csavar  (4)  alatt
legyen.

Süllyesztett négyszög esőztető:
Szórás  szöge:
 A  doboz  lehelyezésével  szabályozzuk.  A  szórófej  belső
csatlakozásánál  található  gumigyűrű  0-90° –os  finomhangolást  tesz  lehetővé,  így
elforgathatjuk házon belül a szórófejet, a gumitömítés biztosítja a tömítettséget.
Szórási távolság: A határoló lemezekkel tudjuk a bólogatás mértékét állítani.
Szórás  szélessége: Alsó  értéke  3,5  – 4m. A  két  szélső  terelőlemez  kihúzásával és
betolásával tudjuk aktiválni vagy inaktiválni a szélső két fúvókát.
A  szórófej  alá  minden  esetben  készítsünk  dréngödröt,  hogy  biztosítsuk  a  víz
elfolyását a szórófej házából.
AquaContour esőztető beállítása:   Öntözési szektor durva beállítása   Nyomás alá helyezzük a készüléket   Öntözési szektor finomhangolása – narancssárga terelő lemez segítségével   Programozáshoz kiválasztjuk a „set” menü funkciót   Üzem közben kézzel megállítjuk a szórófejet, + – gombok segítségével állítjuk
az öntözési sugarat, „ok” gombbal jóváhagyjuk.   Elengedjük  a  szórófejet,  majd  megismételjük  az  előző  pontban  leírtakat  az
összes sarokpontnál (max. 50)   Programozás után „Menü” gombbal kiválasztjuk az „auto” funkciót
.

Öntözőrendszer karbantartás, téliesítés

A  GARDENA  süllyesztett  automata  öntözőberendezés  karbantartása
minimális. A  tavaszi beüzemelés alkalmával ajánlott a gumi alkatrészeket  (kivétel a
szórófejek) szilikon zsírral átkenni,  így növelhetjük a  termékek élettartalmát. Fontos,
hogy  a  tavaszi  beüzemelésnél  a  9V-os  mágnesszelepeket  feltétlenül  új  alkáli
elemekkel üzemeljük be.
Az  évközi  karbantartás  legfontosabb  része  a  központi  szűrő  rendszeres
takarítása. Ennek rendszerességét a kút- vagy vezetékes víz minősége befolyásolja.
Az ősz végi  (téli) karbantartásnál  távolítsuk el az elemeket  (9 V vagy 1,5 V).
Ha  nincs  megoldva  az  automata  ürítés  (ürítő  szelepek),  akkor  a  rendszert
kompresszorozzuk  ki.  Kompresszor  használatánál  ügyeljünk  rá,  hogy  a  kilépő
nyomás szabályozható legyen.
Kössük  a  kompresszort  a  fővezetékre  (pl.:  a  központi  szűrőnél,  erre  a  célra
kialakított csatlakozásnál, a V3-as doboz leeresztő csavarjánál), állítsuk a nyomást 3
 3,5  bar-ra,  majd  a  szelepeket  külön-külön  egymás  után  nyissuk  ki,  így  a
rendszerből kifújatjuk az összes vizet. Ha a rendszer vízmentes, akkor a szelepeket
állítsuk  közvetlen  átfolyásra  (nyitott  állapot).  (tipp:V1,  V3-as  szelepdoboznál  a
szelepek  kiszerelése  nagyon  egyszerű,  szükség  szerint  a  szelepeket  télire  fel  is
szedhetjük).

Login

Lost your password?