Kerti tó építése házilag 3. Tóvilágítás, tóbiológia

Combisystem tavi metszőolló Vario
Erősebb növények vagy ágak fáradtságmentes levágására.


Combisystem tótisztító Vario 2
Durvaszövésű háló az iszap kihalászásához, finomszövésű  háló az iszaplehalászásához.

Combisystem tavi fogószerszám Vario 6
Mindenhez, amit a tóban tolni-húzni, vagy megfogni akar.

Combisystem tavi olló
Húzóhüvely a kényelmes és nagyfelületű vágáshoz
.

Combisystem tószűrő lapát
Alga, iszap, stb. könnyű lehalászásához.

Merítőháló
Durvaszövésű. Halak kiemeléséhez.

Tósz
űrő háló
Finomszövés
ű. Az iszap kényelmes lehalászásához.

Tólevegőztető

A GARDENA tólevegiztetővel pótlólagos oxigént juttat kerti tavába és így javítja a
klímáját. Fröccsen
ő víz elleni védelem a kültéri használatért.
Télen a jégmentesít
ővel kombinálva is mőködtetheti 24h-ás üzemmód esetén.

Tódekoráció

A tavak különösen szépnek hatnak, ha itt-ott játékos szobrocskákat, vízköpőket vagy
dekorációs  elemeket  helyezünk  el.  Göcsörtös  ágakkal  vagy  k
ődarabokkal  együtt
lazábbá  teszik  a  növényzetet,  vagy  eltakarják  a  technikai  tartozékokat,  illetve  a
kevésbé mutatós helyeket.

GARDENA tóködösítő készletek

A  GARDENA  tóködösít
ők  a  hangulatos  és  elbővölő  köd-  és  fény-effektusokról
gondoskodnak,  és  titokzatos  ködbe  burkolják  kerti  tavát.  A  lehet
őségnek
köszönhet
ően,  hogy  a tóködösítőket  a GARDENA  vízjátékok  alá  is  tudja  rögzíteni,
egyedülálló effektusokat tud létrehozni kerti tavában.
•  Egyszerő használat: ködösít
ő és úszó egyben
•  Kompletten  rádiós  távirányítóval  (elemet  tartalmazza)  és  24V-os
transzformátorral (kül- és beltéri használatra egyaránt).


El
őnyök:
1.  minden GARDENA vízjátékra felhelyezheti középpontosan, alulról,
2.  szürkületérzékel
ő az automatikus fénybekapcsoláshoz,
3.  hosszú élettartamú, nagy teljesítmény
ű kerámia ködösítőmembrán,
4.  értékes 4-szín
ű LED-világítás (piros, zöld, kék, fehér),
5.  szárazonfutás-elleni védelemmel

6.  multifunkcionális rádiós-távirányító:
 ködösítés ki-/bekapcsolás
 fény ki-/bekapcsolás
 tartósvilágítás
 fényjáték ,


GARDENA tóvilágítás

Úszó lámpák
Hatásos és sokoldalú. Az ideális világítóeszköz a hangulatos tókivilágításhoz, kétféle
méretben
D 16 cm és D 20 cm.

Fényszóró / Víz alatti fényszóró
Kompletten  12V-os  biztonsági  transzfomátorral,  leszúrókaróval,  rögzítőlábbal,  fali-  /
felszíni  és  szivattyúszár-tartóval  a  vízjáték-szivattyúkhoz.  4  db  cserélhet
ő,  színes,
igazi  üveglencsével  a  különleges  fényhatásokért. A  fényszórás  iránya  vízszintesen
és függ
őlegesen is állítható.
A  20W-os  készletek  kültéri  használata  is  lehetséges.  A  35W-os  készlet,  csak
vízhőtés mellett, a vagy szök
őkút belső fényforrásként használható.

Vízköpők

A vízköp
ők a dekoratív megjelenést kapcsolják össze a funkcionalitással. Hangulatos
vízmozgást  kölcsönöznek  a kerti  tónak. Kinézet:  bronzhatású megjelenés,  anyaga:
mőgyanta. UV-álló. Csatlakozás: 13mm (1/2”)
Ajánlott vízmennyiség az optimális vízképhez:
Amfora    min. 500l/h
Béka      min. 500l/h
Hal      min. 500l/h
Hattyú      min. 500l/h

Tófigurák

Kerti  tavának dekoratív kialakításához. A kacsák, kiskacsák és a szürke gém életet
visz a tóba.

Növények telepítése a tóba

Mindegy,  hogy tavi  rózsa,  nád  vagy  nőszirom  –  a  víz  alatti  és  fölötti  növények
nemcsak  széppé  teszik  a tavat,  hanem  fontos  funkciókat  is  betöltenek.
Gondoskodnak  az  oxigénr
ől,  életteret  jelentenek  az  állatoknak,  csökkentik  a
szervesanyagtartalmat és megakadályozzák az algaképz
ődést.

Növénykosár

Nagymértékben  megkönnyíti  a  tavi  növények
 elrendezését.  Ezzel  egyben
megakadályozza  a  gyökerek  nemkívánatos  elburjánzását  is,  így  a  növények
növekedését  kismértékben  korlátozza.  A  növények  karbantartása  egyszer
ű.  A
növények meger
ősödéséig gondoskodnunk kell a dekorálásukról.

Növénytasak

A mocsárzóna,  illetve meredek  partoldalak  dekorálására  és  egyszerő  beültetésére
szolgál. A növényeket – növényrögzíti szövettel együtt – egyszerően helyezze bele
a zsebekbe, ez súlyként  is szolgál, merítse be a vízbe, majd néhány nagyobb k
ővel
rögzítse  a  tó  partján.  Figyelem:  a  kókuszrost  szálak  kivezethetik  a  vizet  a  tóból,
amennyiben  az  közvetlenül  a tó  szegéllyel  érintkezik.  A  növénytasak  peremének
rögzítése a bels
ő felén történjen.

Ültető gyékény

Természetes  kókuszrostokból  áll,  és  els
ősorban  a  mocsárzónában  használhatjuk.
Biztosan  tartja meg  a  növényt  a  kiszemelt  helyen.  A  növény  néhány  év  leforgása
alatt kell
őképpen meggyökeresedik, ekkora rostok teljesen lebomlanak.

Növényrögzítő szövet

Növénykosarakba  és  növénytasakokba  használjuk.  Megakadályozza  a  föld
kimosódását és így meggátolja a esetleges tápanyagokkal való további terhelését.
Sok  esetben  a tavi  földek  nagy  t
őzegtartalommal  rendelkeznek.  Amennyiben  nem
alkalmazzuk  növényrögzít
ő  szövetet  a  tőzeg  szálak  könnyen  kimosódnak  és  a  
felszínén lebegnek. Méret: 80 x 400 cm.

Biológiai és méretezési alapok

Tervezés
Milyen előnyökkel és milyen feladatokkal jár a kertitó, vagy a víz egyéb megjelenési formája.

Rendeleti szabályozás

Ciszterna, víztározó építése 37/2007. ÖTM  rendelet szerint:  „. a 30 m3 , vagy annál
kisebb  térfogatú  állandó  jellegő  és  a  60 m
3 ,  vagy  annál  kisebb  térfogatú
szétszedhet
ő,  idényjellegű,  az  év  során  legfeljebb  6  hónapra  felállított
magánhasználatú kerti víz-,  fürd
őmedence építése nem engedély-  illetve bejelentés
köteles  (kivéve  védett m
űemléki,  régészeti  szempontból  értékes  területek). E  fölött
bejelentés,  illetve  engedélyköteles. Az  eljáró  hatóság  a  helyi  önkormányzat  építési
hatósága.  Az  építés  el
őtt  a  szabályozásról minden  esetben  érdeklődjünk  az  adott
önkormányzat építési osztályán.

Környezetbe ill
ő harmonikus kialakítás

A  kerti  tó minden  esetben  a kert  középpontja  lesz.  A  mozgó  vízfelszín  minden
esetben  figyelemfelkelt
ő  lesz  számunkra.  Találjuk  meg  az  optimális  arányokat  és
elhelyezést a kert és a ház méretéhez és stílusához.

A tó méretének meghatározása

A  biológiai  egyensúly  kialakítása  és  fenntartása  érdekében  a  leheti  legnagyobb
méretet alakítsuk ki. A kis vízmennyiséggel rendelkezi tavak nagy problémája, hogy
a víz éjszakai-nappali h
őmérséklet  ingadozása nagy mértékű  lehet. Ez káros az élő
szervezetek  (pl:  halak  immunrendszere  gyengül)  számára,  illetve  a  biológiai
egyensúly kialakítására és fenntartására.
Halak telepítése esetén a mélyzóna minimum 110-120cm mély legyen!

Megvilágítottság

A  növények  és  él
őlények  számára  elengedhetetlen  a  megfelelő  fénymennyiség
biztosítása. A helymeghatározásnál és környzetkialakításnál ügyelnünk kell a  túlzott
felmelegedés elkerülésére, ezért az alábbi szempontok irányadóak lehetnek:

•  Naponta kb. 6 órás közvetlen napfény szükséges.
•  Délután a min. 40%-a legyen árnyékban.
•  Ne legyen közvetlenül t
űlevelű és lombos fák alatt .
A t
űlevelek nagymértékű PH változást idézhetnek eli. Lombos fák esetén kerüljük az
apró level
ű fajtákat (pl Salix alba ‘Tristis’, Szomorúfőz), melyek őszi lombhullása nagy
fejtörést okozhat a karbantartás során. A gyökerek kárt  tehetnek a  fóliában, erre  is
legyünk tekintettel.

Vízvédelem megoldása

A vízvédelem szerepe kett
ős:
1, Biztosítanunk kell, hogy a kívülr
ől érkező víz (pl nyári zápor okozta hömpölygő víz)
ne  kerüljön  be  kerti  tavunkba,  mert  ez  nagymennyiség
ű  szerves  és  szennyező
anyagokat  szállíthat.  Ez  a  biológiai  egyensúly  felbomlásához  és  esetleges
mérgezésekhez vezethet.
2, A megnövekedett, a tó peremén átszök
ő víz, ne okozzon károkat a   közvetlen
környezetébe.

Párolgási veszteségek pótlása

A vízfelület nagyságától  függ
ően a nyári nagy melegben  több centiméter  is  lehet a
napi  párolgási  veszteségünk.  Ennek  pótlásáról  gondoskodnunk  kell.  Ügyeljünk  rá,
hogy  a  tó  közvetlen  környezetében  legyen  vízforrási  lehet
őségünk.  Az  egyik
legegyszerőbb rejtett megoldást a GARDENA vízkonnektor.adja.

Halak telepítése

A halak telepítésénél ügyeljünk a következ
őkre:
•  méretezésük: köbméterenként max. 80 cm halat telepítsünk,
•  halak  végleges  méretét,  növekedését  vegyük  figyelembe  a  darabszám
meghatározásánál,
•  szaporodás, mely id
őszakonként lehalászást igényelhet.

Aranyhal: Dél-Kínából származnak, de az egész  világon elterjedtek. Megjelenésük
változatos.  Az  aranyhalak  jó  alkalmazkodó  képességgel  rendelkeznek.
Testhosszukban igazodnak a méretéhez.

Koi: Japánból származik. Rendkívül változatos mintázata és szelíd természete miatt
lett  közkedvelt. Testhosszuk  elérheti  az  55-90  cm-t  is. Növekedésüket  a  tó mérete
nem befolyásolja. Mozgásukban jelentis teret igényelnek. A hagyományos kertitavak
aljára  lerakodó  iszapot könnyen  felkavarhatják,  így a víz zavarossá válhat. Az úszó
növények gyökereit el
őszeretettel fogyasztják.

Egyéb  fajták: Legyünk körültekintőek. Betelepítés előtt kérjük szakember  tanácsát.
Hova és milyen feltételekkel ajánlja az adott faj vagy fajta telepítését.

Egyéb állatok

Vízfelületek  telepítésével  számolnunk  kell  egyéb  él
őlények  megjelenésére,  illetve
betelepedésére.  Madarak,  szitakötik,  rovarok,  békák  egyaránt  megjelennek  a
vízfelület  hatására.  Ennek  pozitív  hatásai  mellet  számolnunk  kell  a
kellemetlenségekre is pl. békák párzási id
őszaka.

Növények

A  dekoráción  felül,  nagy  jelent
őségük  van  a  biológiai  egyensúly  kialakításában  és
fenntartásában is. Árnyékhatás, szerves anyag kivonás stb.

Tó biológiája

A látszat néha csal! A tiszta víz nem mindig jelent optimális vízminőséget. A tiszta víz
is tartalmazhat a halak számára halálos mérgeket (pl: klór, nitrit). A biológiai
egyensúly esetén is rendszeresen (min. havonta) ellen
őrizzük a vízminiséget!
A legfontosabb paraméterek, amiket vizsgálni kell: nitrát,
nitrit, pH, karbonát keménység,
vízhőmérséklet. A tavak biológiai egyensúlya nagymértékben a Nitrogén cikluson múlik (1.ábra).

A  beépített  szűrő  és  forgató  berendezésekkel  elsődlegesen  a  Nitrogén  ciklus
kialakítását és fenntartását segítjük el
ő.
A  sz
űrőben  található  szűrőhabokon  és  egyéb  felületnövelő  anyagokon  különösen
nagy betelepedési felület kínálkozik a hasznos mikroorganizmusok számára.

A szűrőberendezések belső felülete két nagy zónára bontható:
1, Kék  sz
űrőhabok: A  víz  nagy  sebességű áramlási  zónáiban  kedvezőek  az  aerob
körülmények a mikroorganizmusok m
űködéséhez, amelyek az ammóniumot nitriten
keresztül nitráttá alakítják (nitrifikáció).

2, A víz alacsonyabb sebességű áramlási zónáiban (fekete szűrőhabok)
Az  anaerob mikroorganizmusok megtelepedéséhez  kedvez
ő  környezetben  zajlik  a
denitrifikáció (nitrátból nitrogénné alakítás).

Új  tó  létesítése  esetén  a  hasznos  baktériumtörzsek  kialakulása  automatikusan
elindul, de az optimális szint eléréséhez időre van szükség (körülményektől függően
akár 1-2 hónap  is  lehet). A  folyamatokat el
ősegíthetjük a szűrők baktériumtörzzsel,
történ
ő  beoltásával.  Ebben  az  esetbe  az UVC  lámpákat  7-10  napra  kapcsoljuk  ki,
ezzel is segítve a hasznos mikroorganizmusok elszaporodását.

A baktérium  törzsek aktivitása 10 Celsius felett  indul el. Optimálisan méretezett szűrő és
forgató berendezések esetén  is el
őfordulhat, hogy  tavasszal a víz színe zöldre vált.
Ennek  oka,  hogy  a  hirtelen  h
őmérsékletváltozás  hatására  bekövetkezett  plusz
biológiai aktivitásra a baktérium törzs még nincs felkészülve. Ez néhány napon belül
megsz
űnhet, miután a mikroorganizmusok száma eléri az optimális értéket.
A fenti tünet az újonnan telepített tavak esetében is természetes jelenség.
Fontos megemlíteni,  hogy  a  leállított  sz
űrőkben  (biokonverterek)  nagyon  rövid  idő
után  (akár  1-2h)  elindul  a  hasznos  kolóniák  pusztulása,  ezért  fontos,  hogy  a
készülékek 24h-án keresztül üzemeljenek.

Login

Lost your password?