öntözéstechnika címkével jelölt bejegyzések

Öntözőrendszer telepítése házilag II.

Öntözőrendszer kitűzés, árok készítése

Az elkészített tervek alapján, a helyszínen kitűzzük a szórófejek pontos helyét.
Itt,  ha  szükség  van  rá,  elvégezhetjük  a  kisebb  korrigálásokat  (nagyon  osztott,
szabdalt  területek  esetén  a  terv  kisebb  pontatlanságait  javíthatjuk  a  helyszínen).
Kitűzésre  20-30cm  hosszúságú  vékony  bambuszkarókat,  vagy  egyéb  jól  látható
vékony pálcát használhatunk.
Az árkok kiásását szintén a meglévő terv alapján végezzük. Itt előfordulhatnak
előre nem  látható akadályok, ami miatt az eredeti  tervtől el  kell  térnünk. Ebben az
esetben  a  meglévő  rajzunkon  módosítjuk  a  vezetékek  helyét,  amit  később  a
megvalósulási  terven pontosan megrajzolunk. Az  árok mélysége  kb.  30-35cm  (egy
erős ásónyom). Szélessége  is kb. egy ásónyom. Érdemes a  lehetőségekhez képest
keskeny árkot ásni, hogy minél kevesebb földet mozgassunk meg.
A szelepdoboz  illetve akna helyének kiásásánál ügyeljünk  rá, hogy 40-50cm-
rel  szélesebb  árkot  ássunk,  mint  a  doboz  vagy  akna  mérete.  Ezzel  elősegítjük  a
szelepek  és  a  dobozok  kényelmes  bekötését.  A  szelepbekötések  alá  drénárok
készítése  szükséges,  hogy  szivárgás,  vagy  vízbefolyás  esetén  a  víz  könnyedén
távozzon  a  bekötő  dobozokból,  így  az  elektromos  szelepek  és  bekötések  nem
károsodnak.

Szelepdobozok

Akna szerelése
A  nagy  szelepaknába  maximálisan  négy,  a  kicsibe  egy  szelep  köthető  be.


Szerelés menete:
 Kiássuk a szerelőgödröt.
 Megtervezzük a szelepek helyzetét, valamint a víztáplálás irányát.
 A  szelepbekötő  (1)  idomok és  közcsavar  segítségével bekötjük a  szelepeket. A
bekötő  elemekhez  nem  kell  teflont  használni, mert  ezek  belső  felén  elhelyezett
gumitömítés  biztosítja  a  tömítettséget  (A  szelepbekötő  fittingek,  csak  abban  az
esetben  biztosítják  a  tömítettséget,  ha  a  KPE  csövek  nem  feszítik  a
csatlakozásokat.).  A  közcsavar  és  a  szelepek  között  teflonozunk,  vagy
gumikarikás közcsavart használunk.
 A szelepek kimenő oldalán (2) a KPE csövek csatlakozását 25 x KM1”, vagy 32 x
KM1” kötőelemekkel oldjuk meg. Bekötés teflon használata mellett.
 A  szelepbekötések  után  a  csőkötéseknek  megfelelően  kivágjuk  az  akna  alsó
részét, majd az aknát ráhelyezzük a szelepekre.
 Nyomáspróbázzuk a bekötést.
 Szórjunk  murvát,  vagy  gyöngykavicsot  a  bekötések  alá  (kisebb  drénréteg,
valamint dekoráció).
 24 V-os vezérlés esetén az aknába behúzott elektromos vezetéket összekötjük a
szelepekkel, majd ezt a szilikonos kábelszorítóval rögzítjük (vízmentes kötés).

Szelepdoboz szerelése (V1, V3)
A  V3-as  dobozba  maximálisán  három  darab,  a V1-es  dobozba  egy  darab
szelep  köthető.  A  dobozban  található  csomagolási  egységben  minden  kötőidom
megtalálható,  ami  szükséges  a  szelepek  bekötéséhez,  valamint  a  doboz
csatlakozásához.  Mind  a 24  V-os  és  a  9  V-os  szelep  is  csatlakoztatható.  A
szelepdoboz  összerakásához  nincs  szükség  teflonra.  V3-as  doboz  esetén  a
víztáplálás három oldalról is történhet, valamint biztosított a dobozok sorba kötése is.
Nem  okozhat  tömítetlenséget  a  KPE  csövek  merevsége,  ridegsége,  mivel
csatlakozásuk a doboz külső felületén történik.
Szerelés:
 V3-as  dobozok  esetén  behelyezzük  a  közösítő  szárat  (5),  majd  belülről  az
anyákkal (2) rögzítjük.
 A kimenő ágak csatlakozóját (7) belülről a dobozba helyezzük, majd az anyákkal
(2) kívülről rögzítjük.
 A hosszú teleszkópos szárat (17) a kimenő oldalba bedugjuk, a rövid teleszkópos
szárat (12) pedig a mágnesszelep (16) bemenő oldalába csavarjuk.
 A szelepet és a rövid teleszkópot a közösítő szár kimenetébe toljuk.
 Ezután a hosszú teleszkóp szárat a szelephez húzzuk, és a szelepbe csavarjuk.
 Az  összerakott  vízágat  a  rögzítő  tüskék  (14)  segítségével  felülről  rögzítjük
(tüskéket a furatba toljuk).
 A  doboz  külső,  kimenő  ágára  könnyedén  csatlakoztatjuk  a  (25  x  BM1”,  32  x
BM1”) fittingeket, s így a KPE csövek csatlakozása megoldott. Teflon használata
GARDENA KPE fittingek esetén elhagyható, egyéb esetekben kötelező.
 A  nem  használt  vízágat  a  csomagolási  egységben  található  zárókupakokkal  (4)
lezárjuk.
 A V1-es doboz összerakása megegyezik a V3 doboz szerelésével.

Öntözőrendszer KPE vezetékek csatlakoztatása, víztelenítő szelepek bekötése

 

A GARDENA KPE csövek kötését, csatlakozását GARDENA csőcsatlakozók
(kötőelem,  L-elem,  T-elem,  végdugó)
 segítségével  oldhatjuk  meg.  A GARDENA
QUICK&EASY  
technológiának köszönhetően a vezetékcső össze- és szétszerelése
rendkívül egyszerűen a csatlakozó 140° –os elforgatásával  történik,  roppantógyűrűs,
öntömítő  megoldás.  A  fittingek  kúpos  menetkialakításúak,  ezért  a  szereléshez  és
szórófej csatlakozáshoz,  nincs  szükség  teflonozásra,  a  kúpos  menetkialakítás
tökéletes tömítettséget biztosít.
Az  árkok  kanyarodásánál  a KPE  csövek  rugalmassága miatt az L-elemeket
elhagyhatjuk  (így  csökkentjük  a  súrlódási  veszteségeket és  költségeket,  egy
hibalehetőséggel kevesebb).  

Víztelenítő szelepek  feladata:

Az adott vízág szakaszból elvezetni a vizet az
öntözési  ciklusok  után.  A  víztelenítő  szelepek  0,20bar  nyomásértéknél  nyitnak  ki.
Magasságkülönbség esetén figyeljünk, hogy ez 2,0m-nek felel meg. Szükség esetén
a vezetékszakaszban több víztelenítő szelep elhelyezése is indokolt lehet.
Csatlakoztatása  béklyó,  vagy GARDENA  T-elem  segítségével.  A  víztelenítő
szelepet az adott vízág szakasz alsó pontjára helyezzük el. Biztosítanunk kell a víz
elszivárgását.  A  szelepek  alá  egy  drénárkot  készítünk.  Mérete  a  vezetékszakasz
hosszától  és  az  átmérőjétől  függ.  A  gödröt  geotextíliával  béleljük, majd  ebbe  kulé
kavicsot  (2-6cm-es  frakció)  szórunk.  Erre  ültetjük  rá  a  víztelenítő  szelepet,  amit
geotextíliával fedünk. Ezután teszteljük le a működést, majd betemethetjük az árkot.
Az egyszerűbb karbantartás és ellenőrzés érdekében kis szelepaknát építhetünk be
a vízmentesítő szelepek fölé.

Szórófejek csatlakoztatása

Bekötés béklyóval:
Fix  bekötés:  Hidráns  segítségével  tudjuk  megoldani.  A  hidráns  különböző
magasságokban  elvágható,  így  kiválaszthatjuk  a  szükséges  bekötő magasságot. A
hidráns menete kúpos kialakítású,  így  teflonozni nem szükséges. Előnye a gyors és
egyszerű bekötés, hátránya, hogy a talaj süllyedését ez a bekötés nem követi, így a
szórófejek magasságának korrigálása nehézkesebb, mint a flexibilis bekötés esetén.


Flexibilis  bekötés:  35cm  hosszú  készre  szerelt  flexibilis  bekötőidom.  Ez
szintén kúpos kialakítású, nincs szükség teflonozásra, csak a szórófejek csatlakozási
méretére (1/2” vagy 3”) kell figyelni. Előnye, hogy a talaj süllyedését a szórófej tudja
követni.
Béklyós bekötés esetén a vezetékszakaszok végét végdugóval zárjuk le.
Kötőidomok használata:
Itt is alkalmazhatjuk az imént említett fix és flexibilis bekötési módot. A fix bekötések
másik  lehetséges változata, mikor a szórófejeket közvetlenül a fittingre ültetjük rá. A
GARDENA  Quick-Easy  fittingek  kúpos  kialakításúak.  A  különbség,  hogy  a
vezetékszakaszok végét szórófejjel és nem végdugóval zárjuk le.  

Öntözőrendszer vezérlés beüzemelése

A  pontos  bekötési  és  programozási  útmutatók  a  termékek  leírásában
megtalálhatóak!


Vezérlő elem: A vezérlő elembe polaritásnak megfelelően behelyezzük a 9V-os alkáli
elemet, a programozó egységgel programozzuk, ezután a mágnesszelepre pattintjuk.

A 24 V-os vezérlés: a kapcsolatot a mágnes szelep és a vezérlő között elektromos
kábel
biztosítja.  Megtervezzük  a  szelepek  bekötési  sorrendjét.  A  szelepeknél  két
vezeték található:
1.  Közös szál  (COM): a mágnes szelepek egyik szálát közösítjük  (V3-as doboz
esetén a csoki sorba kötjük) és ezt kötjük a vezérlő egység „C”-vel jelölt helyére.
2.  Vezérlő szál: a szelepek másik vezetékét a 1-12-ig vezérlő csatornába kötjük.

Fontos az elektromos vezeték átmérője.
Max.  Vezeték
hossz  keresztmetszet
30m  0,50mm
45m  0,75mm
200m  1,00mm
300m  1,5mm  

Ezen  felül  nagyon  fontos  az  optimális  program  megadása.  Egyszeri  alkalommal
kiöntözött  víz  optimális  mennyisége  függ  a  talajtípustól,  kitettségtől,  növényzettől,
meteorológiai viszonyoktól, stb. A gyep igénye, figyelembe véve a párolgás mértékét,
a  legmelegebb  nyári  hónapokban  (június-július)  minimum  napi  3-5  mm.  Mivel  a
gyökérzet  70 %-a  a  felső  10  cm-es,    20 %-a  következő  10  centiméteres  rétegben
található és csak a maradék 10 % hatol ennél mélyebb rétegekbe, fontos hogy ezt a
20-25  cm-es  réteget  áztassuk  be  megfelelően.  Ehhez  célszerű  ritkábban,  de  egy
alkalommal  nagyobb  mennyiségű  vizet  kijuttatni.  A  25  cm-es  talajréteg
beáztatásához  –  talaj  típustól,  tömörödöttségtől  függően  20-25  mm  egyszeri
kiöntözés szükséges.

Javaslat:
 Vegetációs  időszakban  a  legfeljebb  napi  egy  bőséges  öntözés,  lehetőleg  a
hajnali, kora reggeli órákban, hogy a levelek hamar megszáradjanak
 Fontos,  hogy  a  kánikulai  időszakban  ne  maradjon  felesleges,  pangó  víz  a
felszínen, mert a napsütés hatására szinte „megfő” a növény.
 Automata  öntözőrendszernél  esőérzékelő  vagy  talaj-nedvesség  érzékelő
beépítése indokolt lehet
 Szeptember  közepén  csökkentsük,  majd  állítsuk  le  az  öntözést,  legfeljebb
nagyon  hosszú,  száraz  időszakban  egy-egy  „rendkívüli”  öntözéssel
számoljunk  

Öntözőrendszer vezetékek tisztítása, nyomáspróba, elektromos teszt

A rendszer összerakása után még az árkok temetése előtt győződjünk meg a
rendszer  működéséről.  Beindítás  előtt  szereljük  le  a  vezetékszakasz  végét  záró
szórófejet,  vagy  végdugót  és mossunk  át minden  egyes  vezeték  szakaszt. Ezután
leteszteljük az elektromos vezetékeket (az automatával nyitjuk, zárjuk a szelepeket),
működés  közben  átnézzük  a  csatlakozásokat  és  a  szórófej  bekötéseket,  van-e
esetleg  tömítetlenség  a  rendszerben.  Ha  minden  rendben  van,  betemethetjük  az
árkokat.

Árkok temetése, szintezés

 Az  árkok  temetésénél  figyeljünk  a  szórófejek  magasságának  pontos
beállítására,  valamint  a megfelelő  tömörítésre.  Helytelen  tömörítés  esetén  néhány
öntözési ciklus után a talaj megsüllyedhet.

Szórófejek beállítása, finomhangolása

S80:
Távolság: a  fúvóka  tetején  található hernyócsavar segítségével állíthatjuk a szórási
távolságot (2,5-5m).
Szórás  szöge:  a  dugattyú  elforgatásával  beállítjuk  a  jobboldali  végpontot,  majd  a
fúvóka  felső  részének elforgatásával állítjuk a pontos szórási szöget  (5-360°  között
fokozatmentes).

Sávszóró:
Távolság: a  fúvóka  tetején  található hernyócsavar segítségével állíthatjuk a szórási
távolságot és vele együtt a szórási szélességet (1-2 m x 3-6 m; 1-2 m x 6-12 m).
Szórás iránya: a dugattyú elforgatásával állítjuk be.

T50:
Távolság:  a  dugattyú  oldalán  található  csavar  segítségével  szabályozhatjuk  2-4 m
között.
Szórás iránya: A szórás szöge 90° , 180° , 270° , 360°  lehet. A dugattyú felső részének
elforgatásával  választhatjuk  ki  a  szórási  szöget. A  szórás  irányát  pedig  a  dugattyú
alsó részének elforgatásával szabályozzuk.

T200:
Távolság:  a  fúvóka  tetején  található  csavar  segítségével  állíthatjuk  a  szórási
távolságot (5 – 8 m).
Szórás szöge: A szórófejet kiszedjük a tokból. A dugattyú alján található nyíl (3) jelzi
a technikai baloldalt. A tokba úgy helyezzük be a szórófejet, hogy a baloldali végpont
megfelelő  legyen  számunkra.  A  jobboldali  végpontot  a  szórófej tetején  található
csavar (5) segítségével állíthatjuk 25-360°  között.

Fúvókaválasztás: A szórófejhez négy darab fúvóka tartozik. A fúvókák használatát a
működés  szöge  határozza  meg.  A  fúvókát  minden  esetben  cserélni  kell  az
egyenletes vízkijuttatás biztosítása érdekében.
Csere:  A  távolság  állító  csavart  (1)  teljesen  kicsavarjuk,  majd  a  csavarhúzó
segítségével kiemeljük a fúvókát (2). Az új fúvóka bepattintása után visszacsavarjuk
a csavart.

T380:
Beállításhoz szedjük le a szórófej tetején található kupakot.
Távolság:  Üzem  közben  a  szabályzó  csavarral  (4)  lehet  állítani  6-11  m.  (Az
óramutató járásával ellentétesen elfordítva csökkenti a hatótávolságot).
Szórás  szöge:  Leszedjük  a  kupakot,  majd  a  rotornál  található  két  ütközőlap
segítségével állítjuk be. Ellenőrizzük, hogy a memóriarugó a helyén (nútban)  legyen
A fej mutasson a szórásirány felé, ezután a szektort az ütközők eltolásával állítsuk be
(25 – 360°).
Fúvókaválasztás:  A  szórófejbe  négy  darab  fúvóka  van  beépítve.  A  fúvókák
használatát a működés szöge határozza meg. A fúvókát minden esetben cserélni kell
az egyenletes vízkijuttatás biztosítása érdekében.
Csere:  Leszedjük  a  kupakot,  majd  a  fejbe  beépített  fúvókák  közül  kiválasztjuk  a
megfelelőt. A négy darab fúvóka (5) forgatható, a szórófej felső része fix. A fúvókákat
forgassuk  át,  úgy  hogy  a  használni  kívánt  fúvóka  a  távolság  állító  csavar  (4)  alatt
legyen.

Süllyesztett négyszög esőztető:
Szórás  szöge:
 A  doboz  lehelyezésével  szabályozzuk.  A  szórófej  belső
csatlakozásánál  található  gumigyűrű  0-90° –os  finomhangolást  tesz  lehetővé,  így
elforgathatjuk házon belül a szórófejet, a gumitömítés biztosítja a tömítettséget.
Szórási távolság: A határoló lemezekkel tudjuk a bólogatás mértékét állítani.
Szórás  szélessége: Alsó  értéke  3,5  – 4m. A  két  szélső  terelőlemez  kihúzásával és
betolásával tudjuk aktiválni vagy inaktiválni a szélső két fúvókát.
A  szórófej  alá  minden  esetben  készítsünk  dréngödröt,  hogy  biztosítsuk  a  víz
elfolyását a szórófej házából.
AquaContour esőztető beállítása:   Öntözési szektor durva beállítása   Nyomás alá helyezzük a készüléket   Öntözési szektor finomhangolása – narancssárga terelő lemez segítségével   Programozáshoz kiválasztjuk a „set” menü funkciót   Üzem közben kézzel megállítjuk a szórófejet, + – gombok segítségével állítjuk
az öntözési sugarat, „ok” gombbal jóváhagyjuk.   Elengedjük  a  szórófejet,  majd  megismételjük  az  előző  pontban  leírtakat  az
összes sarokpontnál (max. 50)   Programozás után „Menü” gombbal kiválasztjuk az „auto” funkciót
.

Öntözőrendszer karbantartás, téliesítés

A  GARDENA  süllyesztett  automata  öntözőberendezés  karbantartása
minimális. A  tavaszi beüzemelés alkalmával ajánlott a gumi alkatrészeket  (kivétel a
szórófejek) szilikon zsírral átkenni,  így növelhetjük a  termékek élettartalmát. Fontos,
hogy  a  tavaszi  beüzemelésnél  a  9V-os  mágnesszelepeket  feltétlenül  új  alkáli
elemekkel üzemeljük be.
Az  évközi  karbantartás  legfontosabb  része  a  központi  szűrő  rendszeres
takarítása. Ennek rendszerességét a kút- vagy vezetékes víz minősége befolyásolja.
Az ősz végi  (téli) karbantartásnál  távolítsuk el az elemeket  (9 V vagy 1,5 V).
Ha  nincs  megoldva  az  automata  ürítés  (ürítő  szelepek),  akkor  a  rendszert
kompresszorozzuk  ki.  Kompresszor  használatánál  ügyeljünk  rá,  hogy  a  kilépő
nyomás szabályozható legyen.
Kössük  a  kompresszort  a  fővezetékre  (pl.:  a  központi  szűrőnél,  erre  a  célra
kialakított csatlakozásnál, a V3-as doboz leeresztő csavarjánál), állítsuk a nyomást 3
 3,5  bar-ra,  majd  a  szelepeket  külön-külön  egymás  után  nyissuk  ki,  így  a
rendszerből kifújatjuk az összes vizet. Ha a rendszer vízmentes, akkor a szelepeket
állítsuk  közvetlen  átfolyásra  (nyitott  állapot).  (tipp:V1,  V3-as  szelepdoboznál  a
szelepek  kiszerelése  nagyon  egyszerű,  szükség  szerint  a  szelepeket  télire  fel  is
szedhetjük).

Öntözőrendszer telepítése házilag II.
5 (100%) 13 szavazat

Öntözőrendszer telepítése házilag

A süllyesztett automata öntözőrendszer tervezése

Miért kell megtervezni az öntözőrendszert?

A cél, hogy a kert egész területén egyenletes vízkijuttatást tudjunk biztosítani.
Nincs két egyforma kert, ezáltal nincs két egyforma öntözőberendezés sem.  
Figyelembe  kell  venni,  a  kert  és  tereptárgyak  elhelyezését.  A  kert
megvilágítottsága  sem  mindig  egyenletes,  így  az  azonos  növények  vízigénye  is
eltérő  lehet.  Figyelni  kell  az  eltérő  növénytársítások  (gyep,  sziklakert,  örökzöld
sövény stb.) különböző vízigényére is. Az egyenletes vízkijuttatás mellet pontos terv
szükséges  egy  valós,  korrekt  árajánlat  elkészítéséhez  is.  Pontos  tervezéssel
csökkenthetjük  a  bekerülési  értéket,  mely  versenyképesebbé  tesz  minket  a  hazai
öntözéstechnikai piacon.
A  területi adottságok és a növényzet mellett a rendelkezésre álló vízforrás és
annak  tulajdonságai  is  változnak.  Esetenként  engedélyhez  kötött  a  rendelkezésre
álló vízforrás használata:
Vezetékes  víz  esetén  figyeljünk  a  vízvételi  forrásnak  használt  vezeték
átmérőjére (min.3/4”), a meglévő statikus és dinamikus víznyomásra, és a szükséges
nyomás  mellett  rendelkezésre  álló  vízmennyiségre,  valamint  az  esetleges
nyomásingadozásra.  Jelenleg  érvényben  lévő  rendelet  szerint,  a  fogyasztóknak
lehetősége van külön vízóra felszereltetésére, ami kizárólag öntözési célokat szolgál.
Ebben  az  esetben  a  megrendelő  megspórolhatja  a  csatornadíjat.  Ez  a  művelet
engedélyköteles.
Amennyiben  kis  víznyomás  áll  a  rendelkezésre,  nyomásfokozó  szivattyú
kerülhet beépítésre, ami szintén engedélyköteles.
A feltételekről a helyileg illetékes vízszolgáltató cég adhat felvilágosítást.
Kútvíz  használata  a  72/1996  számú  kormányrendelet  értelmében  minden
esetben engedélyköteles. Ha a kútból  történő víz kivét nem haladja meg a napi 1,5
m3 ,  vagy  az  évi  500  m3   mennyiséget,  úgy  az  engedélyezés  a  települési
Önkormányzat  hatáskörébe  tartozik,  létesítési  engedélyt  kell  kérelmezni.  A
használatbavétel  előtt  Talajvízkút  üzemeltetési  engedélyt  kell  beszerezni.  A  fent
említett  vízmennyiségek  felett,  illetve  rétegvíz  használata  esetén  a  Vízügyi
szakhatóság alá tartozik az engedélyeztetés és üzembe helyezés folyamata. Sajnos
az engedélyezés nagyon ritka esetben történik meg. Kútvíz esetén szükségünk van a
kút  átmérőjére,  az  üzemi  vízszint  mélységére,  illetve  az  ezen  a  szinten  mért  kút
vízhozam adatokra. Nagy jelentősége van még a megfelelő szivattyúválasztásnak is.
Ehhez a szivattyú jelleggörbéi adnak nagy segítséget.
Ciszternás  öntözés  esetén  nagy  gondot  fordítunk  a  megfelelő
víz utánpótlásra  (kútvíz,  vezetékes  víz,  esővíz,  egyéb),  valamint  szintén  fontos  a
megfelelő szivattyú kiválasztása. Ciszterna, víztározó építése 37/2007. ÖTM rendelet
szerint: „. a 30 m3 , vagy annál kisebb térfogatú állandó jellegű és a 60 m3 , vagy annál
kisebb  térfogatú  szétszedhető,  idényjellegű,  az  év  során  legfeljebb  6  hónapra
felállított magánhasználatú  kerti  víz-,  fürdőmedence  építése  nem  engedély-  illetve
bejelentés  köteles  (kivéve  védett  műemléki,  régészeti  szempontból  értékes
területek).  E  fölött  bejelentés,  illetve  engedélyköteles.  Az  eljáró  hatóság  a  helyi
önkormányzat építési hatósága.
Élővízről (tavak, vízfolyások) történő öntözésre vízjogi engedély szükséges. A
72/1996.  (V.22.) sz. kormányrendelet szerint vízjogi engedély kiadása az Országos
Környezetvédelmi-,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Főfelügyelet
,  illetve  a  területileg
illetékes  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Igazgatóság (KÖVIZIG)  hatásköre.  Az  élő
vízről történő házi kerti öntözést az erős szerves anyag és hordalék tartam miatt nem
javasoljuk.

Öntözőrendszer felmérés, alaprajz elkészítése

Az  egyik  legfontosabb  mozzanata  a  tervezés  előkészítésének.  Alapvető  a
terület  pontos,  precíz  felmérése  (40-50 cm
–es  eltérés  is  befolyásolja  a  szórófejek
megfelelő  átfedési  százalékát).  A  felmérést  többféle  módon  is  végezhetjük.
Szerencsés  esetben  a  ház  vagy  kertterv  rajzai  alapján  elindulhatunk,  és  elegendő
néhány  kontrollmérés.  A  legegyszerűbb  a  háromszögeléssel  történő  felmérés,  de
szabálytalan területek esetén könnyen tévedhetünk. Pontosabb eredményt biztosít a
koordináta  rendszerű  felmérés.  Itt  a  terület  egyik  oldalán  kihúzott  mérőszalag
segítségével,  koordináta  jelleggel  adjuk meg  az  egyes  tereptárgyak  pontos  helyét.
Mérőszalag  helyett  nagy  hatásfokkal  alkalmazhatóak  a  lézeres,  vagy  kerekes
távolságmérő eszközök is.
A pontos felmérés után 1:100-as méretarányban (esetleg 1:200, 1:500 arányban)
rajzoljuk  meg  a  kertet.  Itt  feltüntetjük  az  építményeket,  utakat,  a  vízvétel  és
elektromos áramforrás helyét, gyepfelületeket, növényágyásokat, egyéb akadályokat,
illetve  a  szintkülönbségeket.  Meglévő  burkolatok  esetén  feltétlen  érdeklődjünk  az
alagcsövek  pontos  helyéről,  ahol  későbbiekben  áthúzhatjuk  az  öntözőrendszer
gerinc, vagy szárnyvezetékeit, szükség szerint az elektromos vezetékeket.

Öntözőrendszer vízvételi hely meghatározása, bevizsgálása

Az öntözési szektorok számának meghatározásához  feltétlen szükségünk van a
rendelkezésre álló vízmennyiség pontos bemérésére.

Vezetékes víz

A  meglévő  vízmennyiség  meghatározásának  leggazdaságosabb  módszere,
ha  saját mérőműszert  állítunk  össze. Ennek  felépítése:  nyomásmérő,  tolózár.  1”és
3”-os csatlakozási lehetőség. Az eszközök min 3”-os átmérőben készül!  

A  vízvételi  forrás,  amire  az  egyszerű  műszerünket  felszereljük,  szintén
minimum  3”-os  átmérőjű.  (1/2”-csapra,  illetve  vezetékrendszerre  nem  tudunk
gazdaságosan süllyesztett öntözőberendezést tervezni).
Mérés menete:
Statikus nyomás: a vízvételi  forrás csapját  teljesen kinyitjuk. A nyomásmérő
óra  után  elhelyezett  csapot  elzárjuk.  Így  a  nyomásmérőről  leolvasható  a  statikus
nyomás.
Dinamikus nyomás: az egyszerű műszerünk tolózárja segítségével beállítjuk
a  szükséges  nyomásértéket  (pl:  3,5bar).  Ekkor  egy  10  literes  vödröt  teszünk  alá,
majd stopper segítségével lemérjük a töltési időt (pl: 9ms/10liter=66l/min=4000l/h). A
terület  felmérés  alkalmával  nem  mindig  tudjuk  pontosan  meghatározni  az
öntözőrendszerhez  szükséges  optimális  nyomásértéket,  ezért  több  mérésre  is
szükségünk  lehet pl: 3bar, 3,5bar, 4bar nyomás mellet  is mérjük ki a  rendelkezésre
álló vízmennyiséget.
A  szórófejek optimális működéséhez  a  szórófej becsatlakozásánál  2bar  nyomásra
van szükségünk. A következő nyomásveszteségeket kell még figyelembe venni:
o  csővezetékek belső felületén fellépő súrlódási veszteség
o  fittingek, csatlakozásoknál fellépő nyomásveszteségek
o  mágnes szelepeknél fellépő nyomásveszteség
o  központi szűrő okozta nyomásveszteség
o  magasságkülönbségből adódó nyomásveszteség (10m=1bar)

Az  itt  felsorolt  veszteségek  határozzák  meg,  hogy  melyik  nyomásadat  mellett
meghatározott vízmennyiségre tervezhetjük az öntözési zónák vízfelhasználását.

Kútvíz

Ebben  az  esetben  több  adatra  van  szükségünk.  Kút  átmérője,  kút  teljes
mélysége, állandó vízszint mélysége és ezen a ponton mért vízhozam adat. Ha nincs
lehetőségünk  kimérni  ezeket  az  adatokat,  feltétlen  kérjünk  segítséget  egy  kútfúró
szakembertől.  A  pontos  adatok megállapítása  után  tudunk  szivattyút  választani.  A
hagyományos  kerti  szivattyúk  7-8m  felszívó  mélységig  tudnak  dolgozni.  Minél
mélyebbről  kell  a  vizet  felemelni,  annál  kisebb  lesz  a  nyomó  oldali  teljesítmény. A
pontos értékek meghatározásához használjunk szivattyú jelleggörbét.

7-8m állandó vízszint alatt használjunk merülő-nyomó szivattyúkat.  Itt csak a
nyomóoldali  veszteségekkel  kell  számolnunk  (10  m  emelőmagasságnál  1  bar
nyomásveszteségünk  lesz).  Az  üzemi  vízszint  és  a  szivattyú  merülési  mélysége
közötti emelőmagasság nem okoz nyomásveszteséget.
A  kiválasztott  szivattyú  adataiból  meghatározható  a  rendelkezésre  álló
vízmennyiség és nyomás adatok.

Öntözőrendszer, a szivattyúk vezérlése:

GARDENA  nyomáskapcsoló:  A  szivattyú  nyomó  ágára  szereljük  fel.  A
szelepekig  a  szivattyú  maximális  nyomásig  feltölti  a  rendszert,  majd  a
nyomáskapcsoló  lezárja  a  szivattyút.  Ha  nyitjuk  a mágnes-szelepeket,  a
nyomáscsökkenés  hatására  indítja  a  szivattyút. A  szelep  lezárás  után  ismét
beállítja  a  rendszerben  a  maximális  nyomást  és  leállítja  a  szivattyút.
Szárazonfutás elleni védelem megoldott.   

GARDENA szivattyú-relé: A 4040 Moduláris vezérlőhöz csatlakoztatva direkt
módon kapcsolja a szivattyúnkat.

Öntözőrendszer szórófej típusa, kiválasztása, elhelyezése

Spray típusú szórófej
o  S30
o  S50
o  S80
o  S80/300
o  Sávszóró

Rotoros vagy turbinás szórófej
o  T50
o  T200
o  T380
o  Süllyesztett négyszög esőztető
o  AquaContour


S30
o  Fokozatmentes szögállítás 5 – 360°
o Beöntözött felület max 30m
o  Öntözési távolság 1,5-3m
o  Vízátfolyás elzárható
o  Kiemelkedése 10cm
o  1/2“ – belső menet
o  Beépített finomszűrő a nagyobb üzembiztonság érdekében

S50
o  Fokozatmentes szögállítás 5 – 360°
o  Beöntözött felület max 50m
o  Öntözési távolság 2-4m
o  Vízátfolyás elzárható
o  Kiemelkedése 10cm
o  1/2“ – belső menet
o  Beépített finomszűrő a nagyobb üzembiztonság érdekében

S80
o  Fokozatmentes szögállítás 5 – 360°
o  Beöntözött felület max 80m
o  Öntözési távolság 2,5 – 5m
o  Vízátfolyás elzárható
o  Kiemelkedése 10cm
o  1/2“ – belső menet
o  Beépített finomszűrő a nagyobb üzembiztonság érdekében

Sávszóró
o  Keskeny területek öntözésének speciális szórófeje
o  Szabályozható az öntözési felület nagysága
o  Beépített finomszűrő a nagyobb üzembiztonság érdekében
o  A dugattyú elfordításával egyszerűen beállítható az öntözés iránya
o  1/2“ – belső menet.
o  Öntözési felület nagysága 3-6mx1-2m, 6-12mx1-2m

S80/300
o  Műszaki paramétere azonos a S80-as szórófejjel, kiemelkedése 30 cm

T50
o  4 fokozatú szektorbeállítás.(90 , 180 , 270 , 360 )
o  Beöntözött felület 50 m2-ig
o  Hatótávolság 2-4m
o  1/2“ – belső menet
o  Beépített finomszűrő a nagyobb üzembiztonság érdekében

T200
o  Hatótávolság 5 – 8m között szabályozható
o  Öntözési szektor 25 – 360°  között
o  Beöntözött felület 200 m –ig
o  Memóriafunkció
o  4 különböző vízkibocsátású, cserélhető fúvóka
o  1/2“ – belső menet
o  Beépített finomszűrő a nagyobb üzembiztonság érdekében

T380
o  Hatótávolsága 6 – 11m
o  Öntözési szektor 25 – 360°  között
o  Beöntözött felület 380 m –ig
o  Memóriafunkció 4 különböző vízkibocsátású, beépített fúvóka
o  Süllyesztett négyszög esőztetővel kombinálható
o  3/4“ – belső menet
o  Beépített finomszűrő a nagyobb üzembiztonság érdekében

Süllyesztett négyszög esőztető
o  Beöntözött négyszög felülete 2 bar nyomásnál 8,5 x 16,5m
o  Minimális szélesség 4 m
o  Állítható szórás szélesség és távolság
o  Lépésálló fedél
o  3/4“ – belső menet
o  Beépített finomszűrő a nagyobb üzembiztonság érdekében

AquaContour
o  50 sarokpont állítási lehetőség
o  2,5-11m-es öntözési sugár
o  Beöntözhető felület nagysága max. 380m
o  Fokozatmentes állítás 25-360  között
o  Lépésálló fedél
o  Beépített víztelenítő szelep
o  3/4“ – belső menet
o  Egy  mágnesszelep  körön  belül,  csak  önmagában  alkalmazható  (további
szórófejek csatlakoztatása nem lehetséges)

Öntözőrendszer szórófej kiválasztása, elhelyezése

A szórófejek kiválasztásánál a beöntözendő  felület nagysága határozza meg,
hogy melyik szórófejet alkalmazzuk. Ha a területhez sikerült kiválasztani az optimális
szórófejet, akkor az átfedési százalékok betartására kell nagy hangsúlyt fektessünk.
A GARDENA  süllyesztett  öntözőberendezés  esetén  40-60%-os  átfedést  kell
biztosítanunk.  Ez  alól  kivételek  a  sávszóró  és  az  AquaContour  öntözőfejek.  A
sávszórók esetén a speciális szórásképük miatt 100%-os átfedéssel dolgozunk, azaz
szórófejtől,  szórófejig  tervezünk.  Az  AquaContour  esetén  biztosított  az  egyenletes
vízkijuttatás.
Mit is jelent a 60%-os átfedés?
A  szórófejek öntözési sugarában az egységnyi  területre  jutó  vízmennyiség a
szórófejtől távolodva egyre kisebb mértékű. Minél messzebbre kell eljuttatni az adott
vízcseppeket,  annál  nehezebb,  nagyobb  vízcseppekre  van  szükségünk,  így  az
egységnyi  területre  történő  vízkijuttatás  jóval  kisebb,  mint  a  szórófej  közvetlen
környezetében, ahol még nagyarányú porlasztás tapasztalható.
Az  egyenletes  vízkijuttatást,  csak  akkor  tudjuk  biztosítani,  ha  a  meglévő
szórófejünkkel szemben  is elhelyezünk egy szórófejet.  Így, az adott  terület középső
40-60%-án dupla átfedés, a szórófejek környezetében pedig szimpla átfedés lesz.

Öntözőrendszer vezetékméretezés, öntözési zónák meghatározása, kialakítása

KPE vezetékek méretezése

Szűkebb  keresztmetszetű  csövek  esetén  azonos  vízmennyiség  mellett,  a
súrlódási veszteségek jóval nagyobbak.
Pl: Súrlódási veszteség 100m-es vezetékszakaszban, 3500l/h vízmennyiség mellett
25 mm cső esetén: 3,5 bar
32 mm cső esetén: 0,8 bar
A vezeték átmérőjét befolyásoló tényezők:   Az adott vezetékszakasz hossza   Szükséges vízmennyiség
A két adat és a súrlódási veszteség diagrammok segítségével kiválaszthatjuk az
ideális  csőátmérőt.  Fontos,  hogy  a GARDENA  KPE  cső  esetén  az  átengedett  víz
sebesség  ne  érje  el  a  1,9-2,2 m/s-ot, mert  a  „kalapács  effektus”  szétbonthatja  az
oldható csőkötéseket.

Öntözési zónák meghatározása, kialakítása

A  területet  pontosan  megrajzoltuk,  meghatároztuk  a  rendelkezésre  álló
vízmennyiséget, elhelyeztük a  terven a szórófejeket. Következő  feladat az öntözési
zónák számának meghatározása, valamint a zónánkénti szórófej kiosztás.
A  vízkijuttatási  táblázatból  meghatározzuk  a  terven  elhelyezett  szórófejek
vízfogyasztásait.  A  szórófejek  vízfogyasztási  értékeit  összeadva  megkapjuk  az
összesített  vízfogyasztást.  Ha  ezt  az  értéket  elosztjuk  a  rendelkezésre  álló
vízmennyiséggel, akkor megkapjuk a szükséges zónák számát.  

Öntözőrendszer telepítés során a szórófejek zónabeosztásánál a következő feltételeket figyeljük:  

Zónánkénti vízfelhasználás közel azonos legyen   
A  spray  típusú  szórófejeket  és  a  rotoros  szórófejeket  egy  zónán  belül
kombinálni TILOS!  

A rotoros szórófejeket egy zónán belül lehetőség szerint ne kombináljuk (gyári
adatok  szerint  kombinálhatóak  a  rotoros  fejek,  de  a  tökéletes  megoldás
érdekében, ha van rá lehetőség külön szelepkörön üzemeltessük)    

Napsütéses órák száma, árnyékhatások    
A lehető legkevesebb csővezetéket használjuk fel   
Az esetleges talajszerkezeti különbségek   
Szintkülönbségek   
A  csepegtető  és  mikroszórófejes berendezéseket  külön  mágnesszelep
körként kezeljük   

Az  AquaContour  esőztető  esetén,  az  öntözőkörre  további  szórófejeket
elhelyezni tilos

Fontos:  a  zónánkénti  vízszükséglet  soha  ne  haladja  meg  a  rendelkezésre  álló
vízmennyiséget.  Ha  elkövetjük  ezt  a  hibát,  az  öntözőrendszerünk  nem  fog
megfelelően  működni.  A  szórófejek  alsó  bekötési  pontjánál  nem  lesz  meg  a
szükséges 2bar nyomásunk. Ez azt eredményezheti, hogy a szórófejek nem  tudnak
teljesen kiemelkedni a házukból, vagy egyszerűen nem biztosítják a gyári adatokat.
Ez pedig átfedési gondokat okozhat.
A  zónákat  gardena szelepdoboz  (V1), gardena szelepdoboz (V3)  vagy  szelepakna  (kicsi, nagy)  segítségével  tudjuk
kialakítani. A süllyesztett dobozokba kerülnek beszerelésre a mágnesszelepek. Ezek
segítségével  tudjuk  megoldani  az  adott  körök  automatizálását,  valamint  a
szakaszolást.  A  gerinc  és  szárnyvezetékeket  lehetőség  szerint  a  terület  szélén
vezessük el, rendezett formába
.
Hosszú  vezetékszakaszok  esetén  javasolható  az  úgynevezett  hurokképzés. Ebben
az esetben kiegyenlítettebb lesz a vezetéken belüli nyomás.

Öntözőrendszer vezérlés kiválasztása

24V-os mágnes szelep, 4040 Moduláris vezérlő:

Ebben  az  esetben  központi  vezérlésről  beszélünk.  Az  aknákban
elhelyezett  szelepeket  elektromos  vezeték  segítségével  kötjük  össze  a
4040  moduláris  vezérlővel.  A  vezérlő  kültérre  is  helyezhető.
Alaphelyzetben  4  zóna  vezérlésére  alkalmas,  de  a  bővítő  egységek
segítségével  12  zónáig  bővíthető.  220 V  kiépítése  szükséges  a  vezérlő
használatához. GARDENA  elektronikus esőérzékelő  és  
gardena talajnedvesség  érzékelő csatlakoztatható.

Gardena 9V-os mágnesszelep, gardena vezérlő elem:  

Itt szelepenkénti vezérlés van. A 9 V-os mágnesszelepek vezérlését a
tetejére  pattintható  vezérlőelemmel  oldjuk  meg.  A  vezérlőelemben
elhelyezett  1db  alkáli  elem  biztosítja  a  működést  az  egész  öntözési
szezon  alatt.  A  vezérlő  elemet  a  
gardena programozó  egység segítségével
tudjuk beállítani.
Egy
programozóval  több  vezérlő  elemet  is  programozhatunk.  Napi
szinten  hat  öntözési  program  is  megadható.  GARDENA  eső-  és  talajnedvesség
érzékelő
csatlakoztatható. Mivel szelepenkénti vezérlés van (nem központi), minden
vezérlőelemre,  külön  szenzor  csatlakozás  szükséges.  Három,  vagy  több  9V-os
szelep esetén, gazdaságosabb egy mesterszelep közbeiktatása.

Öntözőrendszer akár csapra szerelhető öntözőkomputerek használatával is

Ebben  az  esetben  egy  3”-os  mágnesszelepről  és  a  hozzá  tartozó
vezérlésről beszélünk. Használatuk a következő esetekben célszerű és
költséghatékony:  1-2  körös  öntözőrendszerek,  AquaContour  vezérlés,
Micro  Drip  rendszerek,  mobil  öntözés  vezérlés.  Igényeknek  és
feladatnak megfelelően  több megoldás közül  is választhatunk.

Öntözőrendszer telepítése házilag
4.7 (93.33%) 30 szavazat

Öntözéstechnika – öntözőrendszer telepítés

Kertépítési tanácsok. Öntözéstechnika, öntözőrendszer telepítés


GARDENA az öntözéstechnika szakértője

 

A GARDENA  több mint 40 éve működik világszerte, 1990 óta van a Magyar
piacon. Ez  idő  alatt  rengeteg  tapasztalatot  szereztünk  vásárlóinktól,  partnereinktől.
Célunk,  hogy  az  eddig  megszerzett  gyakorlati  tudásunkat  és  a  német  precizitást
ötvözve termékeink valamennyi üzletfelünk igényeit kielégítse.
Magyarország  éghajlati  viszonyai  mellett  állandó öntözésről kell
gondoskodnunk.  A  meteorológiai  mérések  szerint,  valószínűleg  globális
felmelegedéssel összefüggésben az éves csapadék  főösszeg csökken,  ráadásul az
előrejelzések  szerint  a  klímaváltozás  hatására  hazánk  területén  fokozódnak  a
csapadékhullás  időbeli  egyenetlenségei. Szélsőségesebb,  kiszámíthatatlanabb  lesz
az  időjárás,  aszályos  és  olykor  túlságosan  is  víz-bő  időszakok  (árvíz,  belvíz)
válthatják  egymást.  Jelenleg  az  éves  csapadék  és  az  evapotranszspiráció  (talaj
párolgása  +  a  növények  transzspirációja  )  egyaránt  500-550 mm,  azaz  nagyjából
egyensúlyban van.
A  vízhiányos  időszakokat  leghatékonyabban GARDENA  automata
öntözőberendezéssel
 hidalhatjuk  át.  A  szép  üde  gyep,  növényzet  elérésének
alapfeltétele  az  optimális  vízellátás  biztosítása.  A  növényzet  megóvása  és  a
párolgási  veszteségek  csökkentése  mellett  fontos  szempont  a  kényelem  és  a
megbízhatóság  is.  Automata  öntözőberendezésünk  segítségével  megoldható  az
éjszakai  öntözés,  így  az  előbb  említett  kritériumok  könnyedén  teljesíthetők.  A
GARDENA  öntözésvezérlők  megoldást  kínálnak  kisebb  és  nagyobb
öntözőberendezések  automatizálására.  A  programozásuk  és  szerelésük  egyszerű.
Akár  a  hálózati  áramtól  függetlenül  be-  és  kikapcsolják  az  öntözőrendszert.  Nagy
szerepe  van a balkonládás öntözésnek  is. Sok energiát,  időt és  vizet  takaríthatunk
meg, ha ezt a GARDENA Micro Drip System segítségével oldjuk meg. Ez a rendszer
sokoldalúan  használható  különálló  növényekhez,  soros  kultúrákhoz,
növényágyásokhoz,  télikertekhez,  balkonnövényekhez  és  sziklakertekhez.  A
berendezés lényege a mikro szórófejes és csepegtető öntözés.

A GARDENA automata öntözőberendezés célja, előnyei

Az öntözőberendezések  alapvető  célja,  a  természetes  csapadék  pótlása,
kiegészítése.  Ezt  teljes  mértékben  a  növények  igényeihez,  talajtípusokhoz,
évszakokhoz tudjuk hangolni. Biztosítva így az optimális és egyenletes vízmennyiség
kijuttatását.


Az automata öntözőberendezés előnyei:

  
Egyenletes vízkijuttatás biztosítása   
Gazdaságos vízfelhasználás   
Kisebb párolgási veszteségek éjszakai, késő esti öntözés esetén   
Az éjszakai öntözésnél csökkenek a fellépő nyomásingadozási problémák   
Talajtípushoz és növényekhez hangolható a vízkijuttatás  
Csökkenthetjük a hideg víz által okozott stressz hatást a növényeknél   
Alternatív vízforrásokról is használható   
Karbantartása minimális   
Távollétünk alatt is megoldható az öntözés

Öntözéstechnika – öntözőrendszer telepítés
5 (100%) 13 szavazat